ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 1Στην Φιλοθέη, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στην έδρα του Α.Ο.Α.Φιλοθέης, ΔάφνηςκαιΚαλλιγά Φιλοθέη, συγκεντρώθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία αναδείχθηκαν στις αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν στις 29/1/2011, κατόπιν μέριμνας του πλειοψηφίσαντος μέλους (κ. Σωτηρόπουλου Επαμεινώντα) προκειμένου να συγκροτηθεί το Δ.Σ. σε σώμα εκλέγοντας μέλη του στα προβλεπόμενα αξιώματα.

Διαπιστωμένης της απαρτίας, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών είναι παρόντα όλα τα μέλη, προχώρησαν οι διαδικασίες εκλογής μελών για τα αντίστοιχα αξιώματα του Δ.Σ.

Υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από τα μέλη για τα αξιώματα: του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Κατόπιν ισάριθμων μυστικών ψηφοφοριών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Η΄ Ένωσης συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:  

Τακτικά Μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                --«--             :

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                --«--             :

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        --«--             :

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ                                    --«--             :

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ       --«--              :

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ (ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ)    --«--      :

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ                                            --«--     :

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ –ΚΥΡΙΤΣΗ ΔΟΜΝΑ

ΜΕΛΟΣ                                            --«--     :

ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:


1ο Αναπληρωματικό Μέλος         --«--     :

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2ο Αναπληρωματικό Μέλος         --«--     :

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (βάσει του άρθρου 17 του Καταστατικού) είναι τετραετής δηλαδή από 1/2/2011 έως 31/1/2015.

Τα μέλη της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με βάση το από 29/1/2011 πρακτικό αρχαιρεσιών είναι:

  1. Παπανικολάου Κωνσταντίνος
  2. Περπιράκης Χαρίλαος
  3. Χατζής Κωνσταντίνος

Το παρόν πρακτικό αναγνώστηκε, συμφωνήθηκε και υπογράφεται.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                             ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εκ του Βιβλίου Πρακτικών  του Διοικητικού Συμβουλίου
της Η΄  Περιφέρειας Αντισφαίρισης

 

 

 

 

    
 
Aπο την Η ΕΝΩΣΗ (2007), Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί.
Σχεδιασμός γραφικών από Free Web Templates