ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ » και σύμφωνα με τα άρθρα 29 & 30 του καταστατικού
                                                            ΚΑΛΕΙ

Τους Ομίλους – μέλη της Ένωσής να λάβουν μέρος στις εργασίες της έβδομης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ      στις 6 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το πρωί και η οποία θα έχει θέματα ημερησίας διάταξης :

  1. Έγκριση καταλόγου εκπροσώπων των ομίλων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
  2. Διοικητικός απολογισμός
  3. Οικονομικός απολογισμός και παρουσίαση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής.
  4. Έγκριση απολογισμού – απαλλαγή μελών του Δ.Σ
  5. Προγραμματισμός – προϋπολογισμός για το έτος 2009. Έγκριση αυτών.
  6.  Έγκριση τροποποιήσεων  Εσωτερικού Κανονισμού Η’ Ένωσης (

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο στης 7 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30 με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης , θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομίλων – μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν οι όμιλοι που :
Α) Έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Β) Ορίσουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος τους, καθώς και αναπληρωτή για να εκπροσωπήσει και ψηφίσει στην Συνέλευση, η εκπροσώπηση δε αυτή θα ισχύει , εφ’ όσον δεν τροποποιηθεί , και για οποιαδήποτε Γ.Σ. κατά την διάρκεια του έτους 2009.
Γ) Με υπεύθυνη δήλωση τους να βεβαιώσουν ότι το 2008 , τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές – τριές του ομίλου τους έλαβαν μέρος σε επίσημες διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Α π.χ. Ενωσιακά, Πανελλήνιο, Διεθνή Τουρνουά κ.λ.π.
Την υπεύθυνη αυτή δήλωση παρακαλούνται να την έχουν μαζί τους οι εκπρόσωποι των ομίλων μαζί με το αντίγραφο ή απόσπασμα  πρακτικών του Δ.Σ. που τους διορίζει.

Θέλουμε επίσης να παρακαλέσουμε τα μέλη μας να παραστούν οπωσδήποτε στην Γενική Συνέλευση για την καλύτερη ενημέρωση όλων μας.

 

 

    
 
Aπο την Η ΕΝΩΣΗ (2007), Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί.
Σχεδιασμός γραφικών από Free Web Templates