ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Η’ΕΝΩΣΗΣ

  

Όπως γνωρίζετε κατά την Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας της 2/2/2008, ψηφίσθηκε ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτής παμψηφεί. Στον κανονισμό αυτό προβλέπεται η σύσταση αρκετών επιτροπών με σκοπό την καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία της Ένωσης . Στα σωματεία – μέλη της Ένωσης εναπόκειται η τήρηση των όσων αποφασίσθηκαν στην Γενική Συνέλευση.
Από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου έχει γίνει σαφές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο σε όλους τους εμπλεκόμενους στα Πρωταθλήματα της Ένωσης και ιδίως στους επιδιαιτητές, να τηρούν ακριβώς τους κανονισμούς της ITF, ΕΦΟΑ και Ένωσης ( σε ότι δεν προβλέπεται από την Ένωση). Υπεύθυνος επίσης μαζί με τον επιδιαιτητή θα είναι και ο διευθυντής αγώνων. Σε οποιαδήποτε παράβαση , μετά από αναφορά των αρμοδίων, θα τηρείται ακριβώς ο εσωτερικός κανονισμός με παραπομπή στην Πειθαρχική Επιτροπή κλπ.
Θεωρούμε ότι όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και να συνεχίσουμε, σαν Ένωση, να είμαστε παράδειγμα λειτουργίας, υποβοηθώντας το έργο των επιδιαιτητών και υπεύθυνων αγώνων , χωρίς επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών.

  
Παρακαλούμε τους Εφόρους Αγωνιστικού των ομίλων να ενημερώσουν τους αθλητές τους και κάθε άλλο αρμόδιο, επί των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ένωσής μας καθώς και του Αγωνιστικού Σχεδιασμού και να επιστήσουν σ’ αυτούς  την προσοχή για την αυστηρή τήρησή τους. 
    
 
© Aπο την Η ΕΝΩΣΗ (2007), Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί.
Σχεδιασμός γραφικών από Free Web Templates