ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αποσύρσεις για τα Πρωταθλήματα, πρέπει να αποστέλλονται βάσει της επίσημης φόρμας της Ε.Φ.Ο.Α , όπου πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία των αθλητών και υποχρεωτικά ο ΑΜ( Αριθμός Μητρώου ΕΦΟΑ), διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές. Για τους αθλητές με υπό έκδοση δελτίο πρέπει υποχρεωτικά να αποστέλλεται ο ΑΜ μέχρι και την ώρα της κλήρωσης. Επισημαίνετε για ακόμα μια φορά ότι  η Ιατρική Βεβαίωση πρέπει να υπάρχει απαραίτητα επί του Δελτίου της ΕΦΟΑ.

Ιατρικές Γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις  ξεχωριστές από το δελτίο δεν θα γίνονται δεκτές.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας

 

    
 
Aπο την Η ΕΝΩΣΗ (2007), Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί.
Σχεδιασμός γραφικών από Free Web Templates